1. Головний балетмейстер КТЗК “УАФЕА “КАЛИНА”.
2. Посадові обов’язки:
2.1. Організує й очолює роботу з підготовки та випуску нових і поновлення раніше створених балетних вистав (програм).
2.2. Забезпечує високий художній рівень концертних програм та вистав під час виїздів, гастролей, контролює комплекс робіт, пов’язаних із створенням концертних програм/вистав.
2.3. Здійснює основні постановки, найбільш відповідальні балетні сцени у концертних програмах /виставах .
2.4. За погодженням з генеральним директором веде роботу з композиторами та драматургами із створення нових сценічних творів.
2.5. Визначає художні принципи роботи балетної трупи, розробляє перспективні репертуарні плани, плани-графіки випуску концертних програм / вистав, формує склади постановочних груп та виконавців.
2.6. Здійснює постійний зв’язок з творчими спілками, бере участь у роботі Художньої ради.
2.7. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання творчих кадрів.
2.8. Проводить виховну роботу, визначає систему, форми та порядок професійного навчання складу балету, сприяє його творчому зростанню, вживає заходів щодо покращання умов праці.
2.9.Організує та бере безпосередню участь у роботі з підвищення професійної майстерності творчих працівників.
2.10. Розглядає календарні плани показу вистав (програм) поточного репертуару.
2.11. Контролює творчу та трудову дисципліну художньо-артистичного персоналу, вносить пропозиції щодо нагородження працівників та накладення дисциплінарних стягнень.
2.12. Здійснює роботу з пропаганди досягнень музично-театрального мистецтва, з впровадження нових форм творчої діяльності.
3.Освіта та досвід роботи:
3.1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
3.2. Післядипломна освіта в галузі управління.
3.3. Стаж роботи за професією балетмейстера не менше 3 років.
4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:
4.1. Копія паспорта громадянина України.
4.2. Копія ідентифікаційного коду;
4.3. Письмова заява про участь у конкурсі у довільній формі.
4.4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
4.5. Трудову книжку (за наявності).
4.6. Особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою.
Документи приймаються за адресою :
м. Київ, вул. Межигірська, 2
до 29 серпня 2019 року.
5.Дата, час і місце проведення конкурсу:
30 серпня 2019 року о 15:00 год.
м. Київ, вул. Межигірська, 2