1. Керівник художній КТЗК “УАФЕА “КАЛИНА”.
2. Посадові обов’язки:
2.1. Організує весь комплекс творчої та виробничої діяльності Ансамблю.
2.2. Визначає загальну художньо-творчу концепцію, перспективи творчої діяльності Ансамблю.
2.3. Формує репертуарні плани, визначає терміни їх виконання і контролює їх дотримання.
2.4. Несе відповідальність за творчі та економічні результати роботи Ансамблю .
2.5. Забезпечує художню якість поточного репертуару, що сприяє формуванню та задоволенню потреб населення у сценічному та музичному мистецтві.
2.6. За погодженням з генеральним директором залучає до творчої співпраці провідних майстрів, веде роботу з композиторами, літераторами із створення нових музичних і літературних творів, підтримує постійний зв’язок із творчими спілками, засобами масової інформації.
2.7. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання творчих кадрів.
2.8. Проводить виховну роботу, визначає систему, форми і порядок підвищення професійної кваліфікації творчих працівників.
2.9. Контролює творчу і трудову дисципліну художньо-артистичного персоналу, вносить пропозиції щодо тарифікації артистів, заохочень та накладання дисциплінарних стягнень.
3. Освіта та досвід роботи:
3.1 Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації.
3.2 Стаж творчої роботи не менше 5 років.
4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання:
4.1.Копія паспорта громадянина України.
4.2.Копія ідентифікаційного коду;
4.3.Письмова заява про участь у конкурсі у довільній формі.
4.4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.
4.5.Трудову книжку (за наявності).
4.6.Особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою.
Документи приймаються за адресою :
м. Київ, вул. Межигірська, 2
до 29 серпня 2019 року.
5. Дата, час і місце проведення конкурсу:
30 серпня 2019 року 15:00 год.
м. Київ, вул. Межигірська, 2