Помічник керівника художнього КТЗК “УАФЕА “КАЛИНА”(1 штатна одиниця, 0,5 посадового окладу).
1.Посадові обов’язки:
1.1.Допомагає художньому керівнику у розробленні та виконанні виробничо-творчих планів, в організації праці та діяльності ансамблю.
1.2.Координує репетиційну діяльність підрозділів ансамблю, охорону праці.
1.3.Вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо заохочення працівників та стягнень за порушення трудової дисципліни.
1.4.Працює в тісному контакті з керівництвом ансамблю та керівниками структурних підрозділів.
1.5.Виконує поточні доручення генерального директора / керівника художнього.
1.6.У межах своїх повноважень розпорядження і доручення, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками.
1.7.Виходячи із завдань обирає ефективні форми, методи роботи, добирає репертуар для колективу та окремих виконавців, піклується про матеріально-технічне забезпечення їх виступів.
1.8.Постійно підвищує професійний рівень загальну культуру.
2.Повинен знати:
2.1.Чинне законодавство в галузі культури та мистецтва.
2.2.Найважливіші культурно-мистецькі досягнення.
2.3.Методологію творчого процесу.
2.4.Основи сценічного оформлення, режисури, вокальної, хореографічної, акторської та музично-виконавської майстерності.
2.5.Досвід роботи вітчизняних і світових закладів культури; класичний і сучасний репертуар.
2.6.Основи організації праці та управління, авторського і трудового права.
2.7. Правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
3.Кваліфікаційні вимоги.
3.1.Повна вища освіта відповідного напряму підготовки.
3.2.Стаж роботи в галузі культури не менше 3 років.
4. Перелік документів, що подаються претендентами:
Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (3х4);
Копія документа, що посвідчує особу;
Копія трудової книжки (за наявності);
Копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;
Копія посвідчення про приписку до призовної дільниці/військовий
квиток (для чоловіків).
Окрім загальної інформації,претенденти мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.
Документи приймаються до 18 березня 2019 року.
Конкурс проводиться у два етапи 18 березня 2019 року:
перший етап о 14 год. – розгляд заяв та документів і прийняття рішення щодо допуску до участі в 2 етапі конкурсу;
другий етап з 15 год. – ознайомлення з професійними даними учасників конкурсу – у приміщенні ансамблю «КАЛИНА» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 2
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Заяви та додаткові документи приймаються за адресою:
04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд.2, 1-й поверх, відділ кадрів
(каб.142), з 10-00 до 18-00.
Тел. для довідок: 425-30-04;
e-mail: folkkalina@ukr.net