Режисер-постановник КТЗК “УАФЕА “КАЛИНА”(1 штатна одиниця, 0,5 посадового окладу).
1. Посадові обов’язки:
1.1 Здійснює випуск нових і поновлення раніше створених концертних програм.
1.2 Забезпечує високий художній рівень доручених йому постановок, випуск їх у межах передбачених термінів і витрат.
1.3 Організує роботу по підготовці і випуску концертних програм, планує репетиційний процес, домагаючись найвищої його ефективності.
1.4 Подає генеральному директору пропозиції по формуванню складів постановочних груп і виконавців у доручених йому постановках.
1.5 Керує роботою керівного та артистичного персоналу.
1.6 Контролює роботу художньо-постановочної частини в процесі роботи над дорученим йому завданням по створенню чи оновленню концертної прогарами.
1.7 Проводить виховну роботу з творчим колективом, здійснює контроль за якістю поставлених і відновлених ним раніше створених концертних програм.
1.8 Бере безпосередню участь у заходах щодо підвищення професійної майстерності творчих працівників.
1.9 Контролює дотримання творчої і трудової дисципліни, вносить пропозиції про заохочення працівників і про накладення дисциплінарних стягнень.
1.10 Бере участь у заходах щодо вивчення глядацької аудиторії і популяризації досягнень театрально-музичного мистецтва серед усіх прошарків населення.
2. Кваліфікаційні вимоги:
2.1Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (режисер естради і масових свят).
2.2Без вимог до стажу роботи.
3. Повинен знати:
-постанови і рішення уряду в галузі культури і мистецтва;
-основні накази, розпорядження й інші керівні матеріали вищих органів влади і організацій;
-теорію і практику режисури й акторської майстерності;
-основи сценічного і музичного оформлення;
-класичну і сучасну драматургію;
-основи вокального, хорового та хореографічного мистецтва;
-досвід роботи вітчизняних і закордонних концертних організаціях; роботу з партитурою і музично-сценічним добутком;
-основи економіки, організацію праці і управління;
-основи авторського і трудового права;
-правила по охороні праці, техніці безпеки і протипожежному захисту.
4. Перелік документів, що подаються претендентами:
Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (3х4);
Копія документа, що посвідчує особу;
Копія трудової книжки (за наявності);
Копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;
Копія посвідчення про приписку до призовної дільниці/військовий
квиток (для чоловіків).
Окрім загальної інформації,претенденти мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.
Документи приймаються до 27 лютого 2019 року.
Конкурс проводиться у два етапи 28 лютого 2019 року:
перший етап о 14 год. – розгляд заяв та документів і прийняття рішення щодо допуску до участі в 2 етапі конкурсу;
другий етап з 15 год. – ознайомлення з професійними даними учасників конкурсу – у приміщенні ансамблю «КАЛИНА» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 2
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Заяви та додаткові документи приймаються за адресою:
04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд.2, 1-й поверх, відділ кадрів
(каб.142), з 10-00 до 18-00.
Тел. для довідок: 425-30-04;
e-mail: folkkalina@ukr.net