1. Головний хормейстер:
1.1. Головний хормейстер (1 штатна одиниця).
2. Завдання та обов’язки:
2.1. Керувати хоровим колективом.
2.2. Забезпечувати високий рівень його творчої діяльності на стаціонарі, під час виїздів та гастролей.
2.3. Брати участь у роботі з підготовки та випуску нових і поновлення раніше створених вистав та концертних програм.
2.4.Забезпечувати кваліфіковане комплектування хорових груп професійними творчими кадрами.
2.5. Контролювати роботу артистів хору, надавати їм необхідну творчу допомогу.
2.6. Проводити виховну роботу.
2.7. Визначати систему, форми та порядок професійної роботи творчих працівників хорової групи.
2.8. Брати участь у розробці перспективних репертуарних планів, планів-графіків випуску нових вистав та концертних номерів.
2.9. Контролювати творчу та трудову дисципліну артистів хору.
2.10. Вносити пропозиції щодо нагородження працівників та накладення дисциплінарних стягнень.
3. Кваліфікаційні вимоги:
3.1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
3.2. Післядипломна освіта в галузі управління.
3.3. Стаж роботи за професією хормейстера не менше 3 років.
4. Повинен знати:
4.1. Чинне законодавство в галузі культури та мистецтва, накази, розпорядження, постанови органів управління галуззю.
4.2. Методологію творчого процесу,теорію і практику диригування.
4.3. Теорію вокальної та хорової майстерності.
4.4. Класичний та сучасний хоровий репертуар.
4.5. Основи режисури та акторської майстерності.
4.6. Організацію праці та управління.
4.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
5. Перелік документів, що подаються претендентами:
Заява про участь у конкурсі у довільній формі;
Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (3х4);
Копія документа, що посвідчує особу;
Копія трудової книжки;
Копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;
Копія посвідчення про приписку до призовної дільниці/військовий
квиток (для чоловіків).
Окрім загальної інформації,претенденти мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.
Документи приймаються до 23 квітня 2018 року
Конкурс проводиться у два етапи 24 квітня 2018 року:
перший етап о 14 год. – розгляд заяв та документів і прийняття рішення щодо допуску до участі в 2 етапі конкурсу;
другий етап з 15 год. – ознайомлення з професійними даними учасників конкурсу – у приміщенні ансамблю «КАЛИНА» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 2
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Оформлені неналежним чином документи до розгляду не приймаються.
Заяви та додаткові документи приймаються за адресою:
04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд.2, 1-й поверх, відділ кадрів
(каб.142), з 10-00 до 18-00.
Тел. для довідок: 425-30-04;
e-mail: folkkalina@ukr.net
Форма працевлаштування – контрактна.