1. Завдання та обов’язки:
1.1. Керувати всім комплексом робіт, виконуваних художньо-постановочною частиною закладу.
1.2. Організовувати виготовлення декорацій у межах установлених витрат і термінів, монтування і проведення спектаклів, концертних програм, як на стаціонарі, так і під час гастролей і виїздів.
1.3. Брати участь разом з режисером-постановником спектаклю в розгляді і представленні на затвердження керівництву закладу і Художній раді макетів і ескізів оформлення.
1.4. Організовувати обговорення з технічними фахівцями підготовчих макетів.
1.5. Складати опис робіт, організовувати силами відповідних фахівців виготовлення макетів, кошторисної і технічної документації, розробку конструктивних креслень.
1.6. Складати плани та графіки робіт і контролювати їх виконання. 1.7. Давати заявки на придбання необхідних матеріалів для нових і оновлених спектаклів, концертних програм.
1.8. Підтверджувати доцільність видачі зі складу матеріалів керівникам підрозділів постановочної частини. Забезпечувати можливий підбор і використання деталей оформлення з запасних фондів.
1.9. Підготовлювати заявки на ремонт, оформлення спектаклів поточного репертуару й організує їх виконання.
1.11. Організовувати роботу по підготовці сценічного майна до гастролей і виїзних спектаклів і концертів (ремонт оформлення, упакування, перевезення декорацій, меблів, реквізиту, костюмів і т.д.).
1.12. Складати кошторис витрат на створення спектаклів, концертних програм, разом із режисером-постановником робити сценічні плани декорацій, складати технологічний і сценічний опис виготовлення оформлення.
1.13. Брати участь у підборі кадрів художньо-постановочної частини, керує їхнім вихованням і навчанням. Вносити пропозиції про застосування мір заохочення і стягнення.
1.14. Організовувати облік робочого часу працівників постановочної частини, вивчення і впровадження у виробництво останніх досягнень в області техніки і технології, нових матеріалів, вносить пропозиції по удосконалюванню сценічного устаткування.
1.15. Забезпечувати дисципліну й організованість у роботі підлеглих йому служб, неухильне дотримання правил з техніки безпеки, продуктивній санітарії і протипожежному захисту.
2. Повинен знати:
2.1. Організацію театрального виробництва.
2.2. Основи економіки та планування.
2.3. Техніку і технологію виготовлення театральних декорацій, меблів, реквізиту і т.п.
2.4. Властивості, специфіку і фактуру матеріалів, застосовуваних у театральному виробництві.
2.5. Правила збереження і транспортування декорацій.
2.6. Досвід роботи вітчизняних і закордонних театрально-видовищних закладів в області декораційного мистецтва, театральної техніки і технології.
2.7. Специфіку творчої роботи в театрі, художньому колективі.
2.8. Положення про умови праці працівників театрів, концертних організацій.
2.9. Бухгалтерський облік і звітність; економіку, організацію праці і управління виробництвом; правила по охороні праці, техніці безпеки і протипожежному захисту.
3. Кваліфікаційні вимоги.
3.1. Вища освіта і стаж роботи в художньо-постановочній частині закладу не менш 2 років, або середня фахова освіта.
3.2. Стаж роботи в художньо-постановочній частині закладу не менш 3 років.
4. Перелік документів, що подаються претендентами:
Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (3х4);
Копія документа, що посвідчує особу;
Копія трудової книжки (за наявності);
Копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;
Копія посвідчення про приписку до призовної дільниці/військовий
квиток (для чоловіків).
Окрім загальної інформації,претенденти мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації.
Конкурс відбудеться 05 вересня 2017 року о 15:00.
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Заяви та додаткові документи приймаються за адресою:
04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд.2, 1-й поверх, відділ кадрів
(каб.142), з 10-00 до 18-00.
Тел. для довідок: 425-30-04;
e-mail: folkkalina@ukr.net