1. Кваліфікаційні вимоги:
1.1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, бакалавр).
1.2. Досвід роботи 3 роки.
2. Завдання та обов’язки:
2.1. Брати участь у роботі з підготовки нових і поновлення раніше створених вистав (програм).
2.2. Забезпечувати високий художньо-технічний рівень фонограми музичного оформлення, безпосереднього втілення фонової партитури вистави (програми).
2.3. Відповідати за технічну якість звуку, залежно від акустичної можливості сценічної площадки.
2.4. Слідкувати за якісним і точним виконанням мовних і музичних текстів, вірною артикуляцією, чистотою та ритмом музичного звучання при монтажі сюжетів, програм, номерів.
2.5. Завчасно підбирати звукове оформлення (музику, спецефекти, тощо) до сюжетів, номерів,концертних програм. При необхідності – здійснювати запис оригінальних звукових заставок,якісних фонограм, обробку та зведення вокального і оркестрового матеріалу.
2.6. Вести та слідкувати за дотриманням належного порядку фонотеки ансамблю.
2.7.Контролювати справність обладнання та звукової техніки та своєчасно ставить до відома керівництво у разі вихода з ладу обладнання,необхідності модернізації,втілення сучасних норм та досягнень акустичної та звуковідтворюючої техніки.
3. Перелік документів, що подаються претендентами для участі у
конкурсі:
Заява про участь у конкурсі у довільній формі;
До заяви додаються:
Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (3х4);
Копія документа, що посвідчує особу;
Копія трудової книжки (за наявності);
Копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;
Копія посвідчення про приписку до призовної дільниці/військовий
квиток (для чоловіків).
Окрім загальної інформації, яка додається до заяви, претенденти на
участь у конкурсі мають право подавати додаткову інформацію
стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації
(копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового
ступеня або вченого звання, почесного звання, характеристики,
рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі
досягнення за останні 3 роки, відомості про отриманні нагороди.)
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Заяви про участь у конкурсі та додаткові документи приймаються за адресою:
04070, м. Київ, вул. Межигірська, буд.2, 1-й поверх, відділ кадрів
(каб.142), з 11-00 до 18-00.
Тел. для довідок: 425-30-04;
e-mail: folkkalina@ukr.net
Витрати конкурсантів на проїзд, оренду житла, харчування не
відшкодовуються. При прийомі на роботу житло не надається.
Форма працевлаштування – контрактна.